De CAO voor Uitzendkrachten 2017-2019

In de CAO voor Uitzendkrachten zijn alle arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn op uitzendkrachten opgenomen zoals die zijn afgesproken tussen CAO-partijen. De Samenvatting, een overzicht van de belangrijkste rechten en plichten, is vooral bestemd voor uitzendkrachten.
In de horeca wordt een van onderstaande CAO’s gehanteerd.

Download hier: