Vraag & antwoord

Op deze pagina vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen over jouw loon, contract en algemeen. 

Staat je vraag er niet tussen, mail deze dan naar info@noordhostpersoneel.nl.  Je krijgt dan zo snel mogelijk een antwoord.

Loonvragen

Reserveringen kun je zelf aanvragen door in te loggen op www.noordhostpersoneel.nl. Als je dit voor dinsdag 12.00 uur hebt gedaan, worden je reserveringen nog die week uitbetaald.

Dit kun je zien op je loonspecificatie onder het kopje `reserveringen’ en op de persoonlijke pagina bij loongegevens onder het kopje `reserveringen’.

Na afloop van een gewerkte week kun je je uren online declareren.

Stap 1Ga naar www.noordhostpersoneel.nl en vervolgen naar het inlogscherm rechts op de website. Log vervolgens in.

Stap 2: Klik op ‘Werkbriefjes’ en vervolgens op ‘Nieuw werkbriefje’. Kies nu het juiste contract en daarna het juiste weeknummer. 

Stap 3: Kies bovenaan de pagina voor het juiste weeknummer. Vul vervolgens de uren in die je die week hebt gewerkt en trek van het ‘aantal gewerkte uren’ je pauze af indien van toepassing. Wanneer je alles ingevuld hebt, klik dan onderaan de pagina op ‘werkbriefje opslaan’. Let op: het werkbriefje is nu nog niet verzonden naar je werkgever! 

Check eerst of je je gewerkte uren bij de juiste week en dag hebt ingevoerd. Wil je iets wijzigen? Klik dan op ‘Werkbriefje wijzigen’.

Klopt je werkbriefje? Klik dan op ‘Verzend werkbriefje voor goedkeuring naar bedrijf’. Je werkgever krijgt nu een mailtje om je werkbriefje goed te keuren. Nadat je werkgever het werkbriefje heeft goedgekeurd, wordt deze klaargezet om meegenomen te worden in de eerstvolgende verloningscyclus.

Deze kun je terugvinden op je persoonlijke pagina onder het tabje ‘jaaropgave’. Hier staan ze opgesomd.

Dit kan diverse redenen hebben. Neem contact op met je contactpersoon bij NoordHost Personeel, hij/zij helpt je graag verder.

Je loonspecificaties kun je terugvinden op je persoonlijke pagina onder het tabje ‘’documenten’’.

Van elke week dat je hebt gewerkt of reserveringen heb laten uitbetalen, is er een loonspecificatie beschikbaar. Vaak is deze enkele dagen nadat je je salaris hebt ontvangen, inzichtelijke.

Vakantiedagen en kort verzuim kun je op verzoek uit laten betalen. Dit kun je doen op je persoonlijke pagina op www.noordhostpersoneel.nl (eerst inloggen). In de desbetreffende week dat je de extra uren wil opnemen, vul je deze aan.  Je reserveringen zullen dan met de eerstvolgende betaalronde uitbetaald worden.

Vakantiegeld kun je niet op verzoek uit laten betalen, dit ontvang je in de eerste week van juni.

Als je stopt met werken voor ons, worden alle resterende reserveringen automatisch zes weken na de verwerking van je laatste declaratie uitbetaald.

Het verschil tussen je bruto- en nettosalaris zijn de belastingen en premies die je moet afdragen als werknemer. Bruto is het bedrag voor belastingen en premies en netto is het bedrag na aftrek van belastingen en premies. Je contactpersoon bij NoordHost Personeel geeft, voordat je gaat starten met werken, je uurloon door. Dit zal altijd het brutobedrag zijn, omdat de hoogte van belastingen en premies afhankelijk is van het aantal uren dat je per week hebt gewerkt en of je wel of geen loonheffingskorting hebt toegepast. Als je wisselend werkt, kan het dus goed zijn dat je de ene week meer belasting betaalt dan de andere week.

Loonheffingskorting is een korting die ervoor zorgt dat je over een bepaald gedeelte van je salaris geen belasting hoeft te betalen.

Je mag de loonheffingskorting maar bij 1 werkgever toe laten passen. Als je je komt inschrijven bij ons op de vestiging kun je aangeven of je de loonheffingskorting wel of niet wilt laten toepassen.

Als je je keuze later wilt wijzigen, kun je een wijzigingsformulier toesturen naar jouw contactpersoon van NoordHost Personeel.

Je loonstrook is een overzicht van wat je in de voorgaande periode hebt verdiend. Op je loonstrook staat vermeld wat je brutoloon is, wat daar aan inhoudingen vanaf is gegaan en wat je nettoloon is. De diverse inhoudingen staan onder elkaar uitgesplitst. Ook vind je hier informatie over je reserveringen en je loonbetalingen.

Op een loonstrook dient minimaal te staan:

  • het brutoloon;
  • naam werknemer, sofinummer werknemer;
  • naam werkgever;
  • hoe het brutoloon is opgebouwd;
  • inhoudingen (sociale premies, loonbelasting);
  • de periode waarop de loonbetaling betrekking heeft;
  • cumulatief overzicht van alle betalingen en inhoudingen.

Een reservering is een percentage van je salaris dat apart wordt gezet voor vakantiedagen, vakantiebijslag en kort verzuim. Je vakantiebijslag bedraagt 8% van het feitelijk loon (het brutoloon exclusief toeslagen e.d.). Deze bijslag wordt gereserveerd boven op ieder gewerkt uur (met uitzondering van overuren) en wordt in de week van 1 juni uitbetaald.

 Kort verzuim is het bedrag dat je opbouwt als compensatie voor bijvoorbeeld een doktersbezoek. Voor uitzendkrachten wordt onder kort verzuim ook buitengewoon verlof (bijvoorbeeld een trouwdag) verstaan.

Werk je parttime en/of niet het hele jaar, dan bouw je vakantiedagen op naar het aantal uren dat je werkt. NoordHost Personeel reserveert hiervoor een vast percentage van je uurloon. De vakantiedagen kan je op aanvaag via NoordHost Personeel laten uitbetalen. De reserveringen (vakantiedagen, vakantiebijslag en kort verzuim) worden automatisch uitbetaald wanneer je maximaal zes weken niet gewerkt hebt. Als je nog in dienst bent, ontvang je de vakantiebijslag in de week van 1 juni.

Contractvragen

Wat je opzegtermijn is, hangt af van de soort overeenkomst, de duur van de overeenkomst en hoelang je al voor NoordHost Personeel werkt. Deze termijn vind je terug in de cao en overeenkomst.

In elke volledig gewerkte maand bouw je 16 uur aan vakantie op. Als je niet een volledige maand hebt gewerkt, is dat een evenredig deel daarvan. Je kunt deze dagen op verzoek opnemen als betaald verlof of laten uitbetalen bij het einde van de arbeidsovereenkomst.

Heb je met je contactpersoon afgesproken dat je een kilometervergoeding of een vaste reiskostenvergoeding ontvangt? Dan kun je dit aangeven op je online werkbriefje (inloggen en aantal kilometers toevoegen). Als je met het openbaar vervoer reist, kun je je treinkaartjes opsturen naar je contactpersoon van NoordHost Personeel.

Ben je 21 jaar en ouder en ben je ten minste 26 weken werkzaam geweest voor één uitzendonderneming, dan is er een pensioenregeling die voorziet in de opbouw van jouw pensioen.

Wanneer je onverhoopt ziek wordt, is NoordHost Personeel als werkgever verantwoordelijk voor het betalen van het eventuele recht op ziekengeld. In fase A verloopt je betaling van ziekengeld soms via het UWV. Het is uiterst belangrijk om je ziekmelding tijdig door te geven aan je contactpersoon.

Je kunt overuren uitbetaald krijgen wanneer je meer uren werkt dan gebruikelijk is in de branche van de opdrachtgever, en de opdrachtgever daarvoor zelf ook een overuurregeling kent. Overwerk moet worden uitbetaald in geld. Er kunnen toeslagen gelden voor overwerkuren, maar dat hoeft niet. Overwerken gebeurt alleen met toestemming van de opdrachtgever.

Volgens de WAADI (Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs) en de CAO voor Uitzendkrachten heb jij, net als een reguliere medewerker, recht op reiskostenvergoeding, indien van toepassing bij de opdrachtgever.

NoordHost Personeel is lid van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). Dit betekent dat wanneer je via ons aan de slag gaat bij één van onze opdrachtgevers, je automatisch onder deze cao valt. Onze uitzendkrachten werken conform de ABU CAO voor Uitzendkrachten. Volgens deze cao heb je vanaf de eerste werkdag recht op de ‘inlenersbeloning’. Voor meer informatie over de cao, zie: www.abu.nl/cao

Over het algemeen start je in fase A. Fase A duurt 78 gewerkte weken. Gedurende de gehele fase A is de loondoorbetalingsverplichting uitgesloten, ook als je een detacheringsovereenkomst hebt. Dit houdt in dat wanneer er geen werk is, er geen loon hoeft te worden uitbetaald. In fase A mag er een onbeperkt aantal contracten gegeven worden, waarin je bij verschillende opdrachtgevers tewerkgesteld kunt worden. Ben je voor een periode van 26 weken of langer niet werkzaam voor NoordHost Personeel, dan begint de telling in fase A opnieuw.

Nadat je 78 weken hebt gewerkt, ga je, als je doorwerkt, over naar fase B. Fase B duurt maximaal 48 maanden. In deze 48 maanden kan NoordHost Personeel jou maximaal zes bepaaldetijdcontracten aanbieden, waarin je bij verschillende opdrachtgevers tewerkgesteld kunt worden. Deze zijn vanuit NoordHost Personeel niet tussentijds opzegbaar. In fase B betalen wij jouw loon door indien er onverhoopt geen werk is. Daarnaast heb je in fase B recht op pluspensioen. Ben je langer dan 26 weken niet werkzaam voor NoordHost Personeel, dan begin je weer opnieuw in de eerste week van fase A.

Als we na de periode fase B besluiten om de samenwerking voort te zetten, kom je in fase C. In fase C krijg je een overeenkomst voor onbepaalde tijd, waarin je bij verschillende opdrachtgevers tewerkgesteld kunt worden. Deze is vanuit NoordHost Personeel niet tussentijds opzegbaar, net als in Fase B. Indien je zelf de overeenkomst hebt beëindigt, en je langer dan 26 weken niet werkzaam bent geweest voor NoordHost Personeel, dan begin je weer opnieuw in de eerste week van fase A.

Volgens de ABU CAO voor Uitzendkrachten heb je vanaf de eerste werkdag recht op de ‘inlenersbeloning’. Dit betekent dat je recht hebt op hetzelfde loon als iemand die in vaste dienst is bij de opdrachtgever en hetzelfde werk doet. De inlenersbeloning wordt vastgesteld op basis van de door de opdrachtgever verstrekte informatie. Er zijn wel een paar uitzonderingen. Kijk hiervoor naar paragraaf 3 van de CAO voor Uitzendkrachten. Behoor je tot één van de daar beschreven groepen, dan kan het zijn dat voor jou (tijdelijk) de ABU Beloning geldt.

Je krijgt een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek, ook wel uitzendovereenkomst genoemd. Je wordt door middel van een uitzendovereenkomst ter beschikking gesteld aan een derde, waar je onder leiding en toezicht van die derde aan het werk gaat.

Een uitzendovereenkomst kan in twee vormen worden aangegaan:

  • Een uitzendovereenkomst met uitzendbeding, ofwel uitzendovereenkomst. Deze kan worden aangegaan voor de duur van de opdracht met een maximale periode van 78 gewerkte weken. Deze periode wordt fase A genoemd.
  • Een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding, ofwel detacheringsovereenkomst. Een detacheringsovereenkomst kan worden aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. Deze kan worden aangegaan in fase A, B en C. In fase A noemt YoungCapital dit een deta-flex-overeenkomst.

Algemene vragen

Je kunt je gratis Inschrijven op onze website. Vul je gegevens in, geef je voorkeuren aan en solliciteer direct op jouw favoriete vacatures. Je kunt op een onbeperkt aantal vacatures reageren.

Heb je al een account? Klik dan op Inloggen om in te loggen.

Heb je nog geen account? Dan kun je jezelf Inschrijven en een account aanmaken.

Wachtwoord vergeten? Vul bij Wachtwoord Vergeten je e-mailadres in en we sturen je een nieuw wachtwoord toe.

Ondernemingen behorende tot NoordHost Personeel en gelieerde ondernemingen verwerken we jouw gegevens. Zo kunnen we je op de hoogte houden van interessante vacatures en diensten (denkend: workshop, cursussen voor horeca professionals). Indien voor de uitvoering hiervan derden worden ingeschakeld, zullen om deze reden de persoonsgegevens ook aan die derden worden verstrekt.

NoordHost Personeel richt zich voornamelijk op mbo, hbo en wo studenten die met een glimlach in de horeca aan de slag willen. Ook al heb je niet gelijk relevante horeca ervaring, deze bieden wij onze kandidaten in de vorm van cursussen/workshops aan.

Dat kan via het inlogscherm op je persoonlijke pagina. Om daar te komen, moet je eerst inloggen. Je kunt dan aanvinken, wel of geen mail ontvangen.

Je kunt ons e-mailen via info@noordhostpersoneel.nl of het hoofdkantoor bellen op 085-2081122

Het adres van ons kantoor is:

NoordHost Personeel

Tweede willemstraat 60a

9725 JM Groningen

NoordHost Personeel biedt u:

Opgeleid personeel Ruime horecapool van 4850+ gedreven horecaprofessionals Scherpe tarieven Snelle levering Persoonlijk contact Kennis van de horecabranche Het horeca uitzendbureau voor Noord-Nederland

Gastvrijheid met een glimlach!