Per 1 januari 2019 wijzigen de bedragen van het wettelijk minimumloon en de jeugdbedragen die van het wettelijk minimumloon zijn afgeleid. Dit is van belang voor de niet-vakkrachten. Ook het loon van vakkrachten in de horeca stijgt in januari.

De basis- eindlonen voor de vakkrachten worden per 1 januari 2019 met 2,1% verhoogd. De wijzigingen zijn verwerkt in de loontabellen die horen bij de horeca-cao. Voor iemand van 22 jaar die nog niet vakbekwaam is en het wettelijke minimumloon horeca krijgt, gaat het om een euro per dag meer ten opzichte van eind 2018.

Nieuwe minimumloonregels

De leeftijd voor het ‘volwassen’ wettelijk minimumloon ging in juli 2017 omlaag van 23 jaar naar 22 jaar. Tegelijkertijd ging het minimumloon voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar (minimumjeugdloon) in stappen flink omhoog. De leeftijd voor het ‘volwassen’ loon voor de loontabel van de nieuwe cao horeca is 21 jaar.

Tip: leerlingen
Heeft u leerlingen in dienst?
De bedragen van het wettelijke minimumloon horeca  (jeugd)loon gelden ook gewoon voor leerlingen. De verlaagde BBL-staffel is in de  huidige cao horeca uitgesloten.

Wat verandert er?

Per 1 juli 2017 is de eerste stap gezet. De leeftijd waarop iemand het (volwassen) wettelijk minimumloon krijgt ging omlaag van 23 jaar naar 22 jaar. Stap 2 volgt per 1 juli 2019. Dan wordt dat 21 jaar. Tegelijkertijd zijn per 1 juli 2017 de percentages van het wettelijk minimumloon voor 18, 19, 20 en 21 jaar omhoog gegaan. Per 1 juli 2019 gaan de minimumlonen voor 18, 19 en 20 jaar nog verder omhoog. Vanaf zomer 2019 krijgt iemand van 21 jaar dus een volwassen minimumloon.

Minimumloon horeca

(Per 1 januari 2019)

bron: www.missethoreca.nl

 Horeca  percentage  per maand  per week  per dag  per uur per uur 
1-1-2019 Verwacht  1-7-2019
 23 jaar en ouder  100  1.615,80  372,90  74,58  9,82  9,82
 22 jaar en ouder  100  1.615,80  372,90  74,58  9,82  9,82
 21 jaar  85,00  1.373,45  316,95  63,39  8,35  9,82
 20 jaar  70,00  1.131,05  261,05  52,21  6,87  7,86
 19 jaar  55,00  888,70  205,10  41,02  5,40  5,89
 18 jaar  47,5  767,50  177,15  35,43  4,67  4,91
 17 jaar  39,50  638,25  147,30  29,46  3,88  3,88
 16 jaar  34,50  557,45  128,65  25,73  3,39  3,88
 15 jaar  30,00  484,75  111,85  22,37  2,95  3,39
Rate this post