Horeca-cao 2018 en 2019

KHN en CNV Vakmensen hebben een horeca-cao gesloten. Deze cao volgt het KHN-model Arbeidsvoorwaardenreglement (AVR) op en loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019. De cao biedt naast een salarisverhoging duidelijkheid en perspectief voor medewerkers in de horeca. Horecaondernemers die lid zijn van KHN zijn verplicht tenminste deze nieuwe cao te volgen. De cao-tekst en de loontabellen zijn op deze pagina te downloaden.

Horeca-cao volgt het AVR

De nieuwe horeca cao volgt de indeling en begrippen van het AVR. Dat maakt het inregelen en opvolgen van de nieuwe cao eenvoudig. Zeker als u het AVR al toepast. KHN-leden die het AVR niet toepassen, hadden tot 1 april 2018 de tijd om de cao-lonen goed in te regelen.

Horeca-cao vanaf 26 juni 2018 voor iedereen in de horeca

KHN en CNV Vakmensen hebben de cao ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarmee is de horeca-cao sinds 1 januari 2018 van kracht. We hebben de minister van SZW ook gevraagd om deze cao algemeen verbindend te verklaren. Dat heeft hij gedaan en daarom geldt de cao sinds 26 juni 2018 (de datum waarop het besluit van de minister van SZW in de Staatscourant is gepubliceerd) ook voor niet-KHN-leden en dus voor alle medewerkers die in de horeca werken. Dat draagt bij aan een eerlijk speelveld, zowel voor u en uw medewerkers. #ookjouwcao

Wat is er anders?

De cao biedt voor seizoenkrachten en invalkrachten net wat extra’s. Bij werk dat alleen voor een seizoen beschikbaar is vanwege klimaat of natuur wordt een tussenpose van 3 maanden mogelijk en gelden dus telkens seizoencontracten zonder onbepaalde tijd. In de cao staat dat voor invalkrachten het principe van ‘geen werk geen loon’ mogelijk is als er sprake is van incidentele arbeid.

Voor leerlingen geldt weliswaar het wettelijke minimumloon, maar is de lagere BBL-staffel uitgesloten. In de nieuwe cao is geregeld dat werknemers werk kunnen weigeren als dat tot herhaald overtreden van de arbeidstijdenregels leidt. Een invalkracht mag een oproep weigeren als hij al ander werk heeft ingepland of een les of examen heeft.

Bron: https://www.khn.nl/cao

Rate this post